czhromadné protínání vpřed
enmass forward intersection
frintersection f en masse
geMassenvorwärtseinschneiden s
ru
skhromadné pretínanie napred
cz

hromadné protínání vpřed

určování polohy podrobných bodů protínáním vpřed z orientovaných směrů naměřených alespoň na dvou daných bodech

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018