czhlavní měřítko
enprincipal scale
fréchelle f principale
geHauptmaßstab r
ruглавный масштаб, общий масштаб
skhlavná mierka
cz

hlavní měřítko

měřítko hlavních map atlasu nebo souboru map

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018