czanalýza mapy
enmap analysis
franalyse f de carte
geKartenanalyse e
ruанализ карты
skanalýza mapy
cz

analýza mapy

vyhledávání v mapě a rozbor studovaných geografických objektů, jevů a procesů s cílem poznání zvláštností jejich rozmístění a vzájemných vztahů v prostoru a čase, jakož i jejich kvalitativních a kvantitativních vlastností

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2018