czhraniční bod
enboundary point
frpoint m limite
geGrenzpunkt r
ru
skhraničný bod
cz

hraniční bod

bod na hranici, obvykle v terénu stabilizovaný a na mapě vyznačený mapovou značkou

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2018