Informace o semináři

Název Katastr nemovitostí - vkladové řízení v praxi
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Datum 4. prosince 2017
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Mgr. Eva Stanislavová

e-mail: eva.stanislavova@vugtk.cz

telefon (pevná linka) 226 802 327

telefon (GSM): +420 732 981 304

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

-Prameny práva

-Katastrální zákon a jeho novely

-Předmět evidence katastru nemovitostí

-Zápis práv do katastru nemovitostí

-Návrh a jeho náležitosti

-Vkladové řízení

-Přezkum soukromých a veřejných listin

-Lhůty ve vkladovém řízení

-Vady podání a jejich odstranitelnost/neodstranitelnost ve vkladovém řízení – případy z praxe