Informace o semináři

Název Nemovitosti a práva k nim s výhledem na úpravu po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Datum 3. října 2013
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Mgr. Eva Stanislavová

e-mail: eva.stanislavova@vugtk.cz

telefon (pevná linka) 226 802 327

telefon (GSM): +420 732 981 304

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Část I.

Nové pojetí věci

Zásada „superficies solo cedit“

Právo stavby

Právo služebnosti

Vlastnická a jiná věcná práva

Katastr nemovitostí jako veřejný seznam

 

Část II.

Předmět evidence KN

Přezkum soukromé a veřejné listiny ve vkladovém řízení

Listiny a jejich zápis do katastru nemovitostí

Diskuze