Informace o semináři

Název Katastr nemovitostí - zápisy do KN
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Ing. Stanislav Vašát

Datum 24. května 2012
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Mgr. Eva Stanislavová

e-mail: eva.stanislavova@vugtk.cz

telefon (pevná linka) 226 802 327

telefon (GSM): +420 732 981 304

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Katastr nemovitostí ( předmět a obsah)

 

Geometrický plán, výpis z katastru nemovitostí

 

Veřejnost katastru a poskytování údajů

 

Práva zapisovaná do katastru nemovitostí

 

Vklad, záznam, poznámka po novele zákona o zápisech

( z.č. 265/1992 Sb. v pl.zn. )

 

Vady podání

 

Katastr nemovitostí a jeho připravované změny

v souvislosti s novým občanským zákoníkem