Informace o semináři

Název Geometrické plány, Co musí znát vyhotovitel a uživatel geometrického plánu
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Ing. Jaroslav Bortl

Ing. Milan Kocáb, MBA

Ing. Jiří Lechner, CSc.

Datum 19. ledna 2012
Místo budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Mgr. Eva Stanislavová

e-mail: eva.stanislavova@vugtk.cz

telefon (pevná linka) 226 802 327

telefon (GSM): +420 732 981 304

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Geometrický plán jako specifické technické dílo pro vlastníky a uživatele nemovitostí ( M. Kocáb )

Zkušenosti z tvorby geometrických plánů ( J. Bortl )

Přestávka na oběd

Měření geometrických plánů ( J. Lechner )

Diskuze a dotazy