Informace o semináři

Název Prohlídka archivu Katastrálního pracoviště Praha KÚ pro hlavní město Prahu s odborným výkladem
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Jana Brantová

Datum 10. listopadu 2011
Místo Budova zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8
Kontakt

Mgr. Eva Stanislavová

e-mail: eva.stanislavova@vugtk.cz

telefon (pevná linka) 226 802 327

telefon (GSM): +420 732 981 304

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Prohlídka archivu Katastrálního pracoviště Praha KÚ pro hlavní město Prahu v přízemí budovy ČÚZK. Odborný výklad Jana Brantová.