Informace o semináři

Název Zápisy do katastru nemovitostí
Organizační garant Odvětvové informační středisko, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.), 250 66 Zdiby, Ústecká 98, Praha-východ
Lektoři

Mgr. Jana Király

Ing. Jan Seik

Datum 30. listopadu 2010
Místo tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
Kontakt

Mgr. Eva Stanislavová

e-mail: eva.stanislavova@vugtk.cz

telefon (pevná linka) 226 802 327

telefon (GSM): +420 732 981 304

Podmínky účasti:

Organizační pokyny

Program semináře

Katastr nemovitostí / předmět a obsah/

 

Zápisy do katastru nemovitostí / vklad, záznam, poznámka, jiný údaj/

 

Vady podání

 

Geometrický plán, výpis z katastru nemovitostí

 

Omezení dispozičního práva /žaloba na neplatnost, žaloba na určení  práva, nařízení exekuce, exekuční příkaz/ a jejich vliv na řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí

 

Veřejnost katastru

Poskytování údajů, nahlížení do katastru a přehled vlastnictví

 

Katastr nemovitostí  - právní předpisy a jejich novely