Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
 
 

Státní etalon délky 25 až 1450m ev. č. ECM 110-13/08-041

Základní informace

Státní etalon déleky 25 až 1450m (délková základna Koštice)je referenční realizace 66 délek v rozsahu 25 až 1450 m. Jedná se o terénní etalon složený ze 12 pilířů nucené centrace uzpůsobených pro připevnění standardní zeměměřické techniky. Pilíře se nacházejí na katastru obce Koštice v okrese Louny v linii podél silnice Koštice Libčeves. Etalon slouží především ke kalibraci elektronických měřidel velkých délek (totální stanice, dálkoměry).
Projekt výzkumu a přípravy etalonu pro vyhlášení státním etalonem provedl Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. v letech 2006 - 2007. Investorem projektu je český stát prostřednictvím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Průběh realizace

září 2011

Vyvinuta obslužná aplikace GeoTracker pro Leica AT-401

Podrobnosti jsou uvedeny v sekci o GeoTrackeru.

květen 2011

Zakoupen laser tracket Leica absolute tracker AT-401

Pro potřebu zpřesnění parametrů SE byl pořízen nový přístroj Leica AT-401.

26. února 2008

Vyhlášení státního etalonu

Rada pro metrologii doporučila na základě předložené dokumentace a oponentních posudků předsedovi Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlásit státní etalon velkých délek Koštice

10. září 2007

Určení polohy bodů základny v SJTSK

Body základny byly polohově určeny polygonovým pořadem připojeným a orientovaným na TB s přesností odpovídající zhušťovacím bodům PBPP

22. srpna 2007

Navázání základny

Byla navázána délka 11 - 12

21. srpna 2007

Navázání základny

Byla navázána délka 10 - 11

16. srpna 2007

Navázání základny

Byla navázána délka 9 - 10

15. srpna 2007

Navázání základny

Byla navázána délka 8 - 9

28. června 2007

Navázání základny

Byly navázány délky 5 - 6, 6 - 7 a 7 - 8

27. června 2007

Navázání základny

Bylo započato s navázáním základny na laboratorní etalon délky VÚGTK, kterým je laserový interferometr Hewlett Packard 5519A; byly navázány délky 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4 a 4 - 5

1. června 2007

Měření invarovými pásmy

Délka mezi body nucené centrace 3 - 4 byla změřena invarovými pásmy

31. května 2007

Měření invarovými pásmy

Délky mezi body nucené centrace 1 - 2 a 2 - 3 byly změřeny invarovými pásmy

11. dubna 2007

Vstupní oponentura

Připravovaný státní etalon prošel vstupní oponenturou Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

13. února 2007

Měření totální stanicí Sokkia Powerset 4000

Všech 12 bodů nucené centrace geodetické základny Koštice bylo délkově zaměřeno ve všech kombinacích a ve směrech tam a zpět.

12. ledna 2007

Etalon Koštice na mezinárodní konferenci

Na doprovodnou konferenci 2. mezinárodního veletrhu GEOS 2007 byl přijat příspěvek prezentující vznikající etalon Koštice. GEOS je mezinárodní veletrh geodézie a kartografie, navigace a geoinformatiky pořádaný pod záštitou Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Příspěvek bude prezentován pod názvem Nový český státní etalon velkých délek Koštice.

4. prosince 2006

Prezentace pro ÚNMZ

Dílčí výsledky přípravy na vyhlášení státního etalonu dlouhých délek Koštice byly prezentovány objednateli projektu, Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

9. listopadu 2006

Měření totální stanicí Leica TCA 2003

Všech 12 bodů nucené centrace geodetické základny Koštice bylo délkově zaměřeno ve všech kombinacích a ve směrech tam a zpět.

8. listopadu 2006

Měření paralaktickou metodou

Měřením paralaktických úhlů na lať konstantní délky byla měřena délka mezi body nucené centrace 6 - 7.

27. října 2006

Měření paralaktickou metodou

Měřením paralaktických úhlů na lať konstantní délky byla měřena délka mezi body nucené centrace 5 - 6.

26. října 2006

Měření invarovými pásmy

Invarovými pásmy byla měřena délka mezi body 6 - 7.

14. září 2006

Měření paralaktickou metodou

Měřením paralaktických úhlů na lať konstantní délky byla měřena délka mezi body nucené centrace 4 - 5.

13. září 2006

Měření paralaktickou metodou

Měřením paralaktických úhlů na lať konstantní délky byla měřena délka mezi body nucené centrace 3 - 4.

12. září 2006

Měření paralaktickou metodou

Měřením paralaktických úhlů na lať konstantní délky byla měřena délka mezi body nucené centrace 1 - 2 a 1 - 2.

24. srpna 2006

Měření invarovými pásmy

Délka mezi body nucené centrace 5 - 6 byla změřena invarovými pásmy.

23. srpna 2006

Měření invarovými pásmy

Délka mezi body nucené centrace 4 - 5 byla změřena invarovými pásmy.

17. srpna 2006

Měření invarovými pásmy

Znovu byla měřena délka mezi body nucené centrace 1 - 2 a nově byla měřena délka mezi body 3 - 4.

16. srpna 2006

Měření invarovými pásmy

Délka mezi body nucené centrace 1 - 2 a 2 - 3 byla změřena invarovými pásmy.