title-page

English version:  English
Vyhledávání
Rozšířené hledání

Základní informace o VÚGTK
Produkty a služby
Novinky na našem WWW
Katalog knihovny
Terminologie
Monitoring českých médií
Semináře, školení, kurzy
Nabídka zaměstnání
Kontakty
Partneři a zajímavé odkazy

ŘEŠITELSKÉ TÝMY VÚGTK
ODIS
GIS a katastr
Geodezie a geodynamika
 Historický nástin
 Všeobecná charakteristika
 Badatelský výzkum
 Cílený výzkum
 Geodetická observatoř Pecný  (detailní stránky observatoře jsou zde)
 Výzkumné centrum dynamiky Země
 Mezinárodní centrum pro recentní pohyby zemské kůry
 Mezinárodní spolupráce
 Výzkumný tým,
publikační činnost
 Další aktivity
Metrologie a IG

Detašované pracoviště:
251 65 Ondřejov 244,
tel.: 323 649 235, 
fax: 323 649 236,
e-mail: gope@asu.cas.cz


250 66 Zdiby 98, 
tel.: 284 890 351,
fax: 284 890 056,
e-mail: vugtk@odstran.vugtk.cz

© VÚGTK 1997 - 2003
Dotazy a připomínky k této WWW stránce na webmaster@odstran.vugtk.cz
*Poznámka: Před odesíláním e-mailu odstraňte z adresy text "odstran." (včetně tečky na konci), (proti spamu).