Vedení

ředitel Ing. Karel Raděj, CSc.
vědecký tajemník prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
vedoucí výzkumného útvaru GIS a KN Ing. Václav Šafář
vedoucí výzkumného útvaru ODIS a Zeměměřické knihovny Ing. Jiří Drozda
vedoucí výzkumného útvaru Geodézie a geodynamika prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
vedoucí výzkumného útvaru Metrologie a inženýrské geodezie Ing. Jiří Lechner, CSc.
vedoucí ekonomického oddělení Ing. Jana Drtinová
vedoucí personálně-správního oddělení Ing. Jaroslav Březina
vedoucí oddělení Geodetická observatoř Pecný Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Rada VÚGTK, v.v.i.

předseda Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
místopředseda prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Člen - UTIA AV ČR Ing. Lubomír Soukup, Ph.D.
Člen - fi. HEXAGON Ing. Jakub Svatý, MBA
Člen - VŠB Ostrava doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Člen - VÚGTK, v.v.i. Ing. Jan Douša, Ph.D.
Člen - VÚGTK, v.v.i. Ing. Tomáš Vacek
Tajemník Rady - VÚGTK, v.v.i. Ing. Jiří Lechner, CSc.

Dozorčí rada VÚGTK, v.v.i.

Předseda DR Ing. Josef Kamera
Místopředseda DR Mgr. Martina Hercegová
Tajemník DR Ing. René Kubečka
Členové DR

Ing. Hana Hanzalíková

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Organizační útvary VÚGTK, v.v.i.

  • vedení Ústavu
  • výzkumný útvar GIS a katastru nemovitostí - vedoucí Ing. Václav Šafář
  • výzkumný útvar Zeměměřické knihovny® a Odvětvové informační středisko (ODIS) - vedoucí Ing. Jiří Drozda
  • výzkumný útvar geodézie a geodynamiky s oddělením provozu Geodetické observatoře Pecný (GOPE) - vedoucí prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
  • výzkumný útvar metrologie a inženýrské geodézie - vedoucí Ing. Jiří Lechner, CSc.
  • oddělení personálně-správní - vedoucí Ing. Jaroslav Březina
  • oddělení ekonomické - vedoucí Ing. Jana Drtinová

Organizační schéma VÚGTK, v.v.i.