Výzkumný útvar Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna® VÚGTK, v.v.i.

Výzkumný útvar Odvětvové informační středisko (ODIS) a Zeměměřická knihovna® je zaměřený na informatiku a ICT. Mezi hlavní náplň činnosti patří mimo jiné:

  • Výzkum v oblasti využití moderních technologií pro zpřístupňování informací z oboru, popularizaci geodézie a
  • Realizace informačního systému pro odvětví zeměměřictví, katastru nemovitostí, kartografie, GIS a dalších souvisejících oborů
  • Pořádání odborných školení k tématům z oblastí geodézie, geografie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí
  • Vedení Zeměměřické knihovny®
  • Digitalizační činnost zaměřená na digitalizaci map, atlasů a glóbů

Věda a výzkum

Výzkumná práce ODIS se týká především využití digitálních technologií k využívání, zpřístupňování a popularizaci geodetických dat a služeb a v hledání nových přístupů k řešení problémů v oboru.

Mezi výsledky výzkumné činnosti ODIS patří např. webová služba pro analýzu deformací, Virtuální mapová sbírka, unikátní technologie digitalizace glóbů atd.

Zeměměřická knihovna®

Zeměměřická knihovna® je vědecko-technická knihovna s celostátní působností. Je zapsána Ministerstvem kultury ČR do evidence knihoven podle zákona č. 257/2001 Sb., pod č. 2599/2002 jako Zeměměřická knihovna® - veřejná specializovaná knihovna.

Otvírací doba:

Pro veřejnost: úterý a čtvrtek 9:00 - 11:00

Doporučujeme knihovnu před návštěvou kontaktovat, aby mohly být požadované dokumenty připraveny.

Po předchozí domluvě vás rádi uvítáme i mimo uvedené hodiny.

Online služby ODISu

Katalog knihovny

Dokumentační centrum VÚGTK

Kramerius

Kontakt

Telefon: 226 802 323

E-mail: knihovna@vugtk.cz

Adresa: Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Elektronické informační zdroje

Zeměměřická knihovna poskytuje přístup k elektronickým informačním zdrojům. Vzhledem o licenčním ujednáním je přístup možný pouze z budovy VÚGTK, v.v.i.

Činnost knihovny v rámci rezortu zeměměřictví a katastru je mj. zakotvena ve statutu VÚGTK, v.v.i. zřízeného podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích z r. 2005, který nabyl účinnosti 13. září 2005 a je financována převážně z institucionálního příspěvku podle každoroční smlouvy mezi VÚGTK, v.v.i. a ČÚZK jako zřizovatelem.

Knihovna svým fondem a specializací v oborech obory geodézie, geografie, geodynamiky, metrologie a katastru nemovitostí má jedinečné a výlučné postavení v České republice, ale i v mezinárodním měřítku. Je zapojena do řady aktivit meziknihovní spolupráce a poskytování vědeckých informačních zdrojů z oblasti své působnosti. Její výjimečnost byla potvrzena i zápisem ochranné známky "Zeměměřická knihovna®" do rejstříku ochranných známek vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky.

Digitalizační centrum

ODIS nabízí prostřednictvím svého digitalizačního centra skenování na velkoformátovém skeneru ScannTech. Jedná se neprůtahový stolní plošný skener formátu A0+ s možností skenování i takových předloh, které nelze skenovat na průtahových skenerech (staré a vzácné tisky, poničené dokumenty (potrhané, oblepené páskou), předlohy podlepené tlustým kartónem, na kapa desce, s dřevenými lištami apod). Skener je také vybaven kolébkou, díky které lze šetrně a kvalitně digitalizovat knihy a atlasy i větších rozměrů. Skener má atest pro přesné kartometrické skenování map od ČÚZK.