Ing. Václav Šafář

Narozen: 30. 4. 1960

Pracovní pozice: vedoucí výzkumného útvaru GIS a katastru nemovitostí (GIS a KN)

Vzdělání: absolvent Vojenské akademie v Brně (1984), obor Geodezie a kartografie, v 1988-1991 absolvoval externí doktorské studium (CSc.), neukončil - nepředložil závěrečnou práci.

Jazyková vybavenost: angličtina, ruština

Praxe: po promoci působil ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce (1984-1985). V letech 1985-1989 pracoval ve Výzkumném středisku 090 v Praze. Od roku 1988 do 1992 působil jako pedagog na katedře geodézie a kartografie Vojenské akademie v Brně se specializací fotogrammetrie a dálkové snímání. Od roku 1992 do roku 2012 byl zaměstnancem GEODIS BRNO spol. s r.o., jako vedoucí střediska a později jako technický ředitel divize geoinformací. Působil a působí v řadě mezinárodních fotogrammetrických organizací, byl např. presidentem Technické komise I (Získávání obrazových dat – snímače a platformy) Společnosti pro fotogrammetrii a dálkové snímání České republiky (SFDP), člen organizačního výboru pro pořádání kongresu ISPRS v Praze 2016, člen komise VII Modelování a analýza dálkových průzkumných dat SFDP a další. Prezentoval řadu výzkumných zprávů a pojednání, na celostátních i mezinárodních konferencích a symposiích. Vedoucím výzkumného útvaru GIS a KN je od 1. 4. 2013.

Publikační činnost