Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Zaměření výzkumného týmu

Výzkumný útvar geografických informačních systémů a katastru nemovitostí je především zaměřen na:

  1. řešení úkolů výzkumného a vývojového zajištění v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí,
  2. řešení úkolů na podporu výzkumu a vývoje příbuzných oborů,
  3. hospodářskou a obchodní činnost.

K bodu 1)
V oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí je řešena problematika obnovy katastrálního operátu. Projekt této činnosti je rozdělen do jednotlivých úkolů, z nichž nejzávažnějším je vývojové zabezpečení rozvoje systému MicroGEOS jako systému pro obnovu katastrálního operátu přepracováním a novým mapováním v úzké integraci s informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN) v resortu ČÚZK. Pro tvorbu digitálních katastrálních map přepracováním (především analogových sáhových katastrálních map) byl vytvořen systém MicroGEOS Nautil, který současně obsahuje všechny technologické kroky pro tvorbu nové digitální katastrální mapy. Součástí projektu je vydávání nových technologických postupů, návodů a provádění resortních školení. Vývoj systému MicroGEOS SM5 pro tvorbu a vedení digitálních dat Státní mapy 1 : 5000 je určen pro katastrální úřady, které zpracovávají v digitální formě nový obsah a formu této mapy.

K bodu 2)
K nejvýznamnějším úkolům patří zpracování a zavedení informačního systému pro lokalizaci nemovitých kulturních památek na území ČR. Významnou výzkumnou činností je řešení úkolů správy geodat v návaznosti na nejmodernější poznatky INSPIRE a EuroGeographics ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a firmou HELP SERVICE - REMOTE SENSING s.r.o. Výzkum mobilních způsobů mapování je řešen ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a firmou Lesprojekt služby s.r.o. Navigační technologie a uplatnění zeměměřictví je řešeno ve spolupráci s firmami Wirelessinfo s.r.o. a Immobiliser central Europe s.r.o. Významným projektem je projekt "Systém přenosu dokumentačních dat pro aktualizaci informačního systému státní správy zeměměřictví a katastru", který je řešen ve spolupráci s firmami GESKO s.r.o. a HSRS s.r.o.

K bodu 3)
V útvaru je zabezpečována rozsáhlá hospodářská a obchodní činnost.


Naposledy aktualizováno: