Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

MicroGEOS Nautil

Programovy systém pro obnovu katastrálního operátu

MicroGEOS Nautil

Prezentace ke stažení:  Zip (1,99MB)

Ceník školení VÚGTK:  


Anotace:

MicroGEOS Nautil slouží ke zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu podle návodu pro obnovu katastrálního operátu ČÚZK. Uživatelé programu jsou pracovníci katastrálních pracovišť a úřadů ve čtrnácti krajích ČR. Program je užíván v resortu ČÚZK v neomezeném počtu licencí.

Způsoby obnovy operátu jsou:

Podle § 48 vyhlášky190/1996 Sb.
Novým mapováním

Podle usnesení vlády ČR č.312/1993 Sb.
Přepracováním

Podle § 58 vyhlášky190/1996 Sb.
Pozemkovými úpravami

MicroGEOS Nautil není komerčně prodejný produkt, pro zájemce o systém s obdobnými vlastnostmi jako MicroGEOS Nautil nabízíme systém DIKAT.


Systém obsahuje technologický cyklus od importu stávajících dat až po export do Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) ve výměnném formátu vfk.


Naposledy aktualizováno: