Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

Seminář k Databázi překážek

Seminář k výsledkům výzkumu a vývoje nové databáze překážek v leteckém provozu a k perspektivám jejího dalšího využívání

Termín konání: 08. 03. 2011 v 9:30 hod
Místo konání: zasedací místnost VÚGTK, v.v.i., Ústecká 98, Zdiby 250 66
Odborný garant: Ing. Milan Kocáb, MBA

Prezentace


Závěry ze společného semináře VÚGTK, v. v. i. a Ministerstva dopravy ČR


Kontaktní údaje:
Jaroslava Matesová
tel./fax: 284 890 777
e-mail: jaroslava.matesova@vugtk.cz


Naposledy aktualizováno: