Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřičství
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Udržení projektu v letech 2015 a 2016


Kurzy pro geodety/zeměměřiče
23.12.2016ArcGIS, seznámení se s databázemi a jejichpropohení s programem pro tvorbu tematických a účelových map
Použití nadstaveb pro práci s digitálními modely terénu (ArcGIS - 3D Analyst)
22.12.2016Praktické využití geodetického software pro výpočta a kresbu (Groma, Geus, Kokeš)
Evidence a inventarizace v programu MISYS
21.12.2016Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem
Základy práce v CAD systému a kresba digitální mapy
20.12.2016Seznámení s moderní technikou
Praktické použití kartografického software pro tvorbu map
Teorie a použití digitální fotogrammetrie
05.11.2015Přenos dat s využitím registračního zařízení
Praktické využití geodetického softwaru pro výpočty a kresbu (2. část)
22.10.2015Seznámení s moderní přístrojovou technikou
Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (1. část)
16.10.2015Praktické použití kartografického software pro tvorbu map
Základy práce v CAD systému - Ing. Staněk
15.10.2015Dálkový přístup do KN, Nový vzhled aplikace DP


Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
10.11.2016Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření Geometrická přesnost ve výstavbě
Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti Měření posunů stavebních objektů
Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady
09.11.2016Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
08.11.2016Technickohospodářské mapování
Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS
26.05.2016Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření Geometrická přesnost ve výstavbě
Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti Měření posunů stavebních objektů
Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady
25.05.2016Technickohospodářské mapování
Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS
24.05.2016Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
25.02.2016Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření Geometrická přesnost ve výstavbě
Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti Měření posunů stavebních objektů
Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady
24.02.2016Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
Vytyčování hranic pozemků Geometrické plány
23.02.2016Technickohospodářské mapování
Základní mapa ČR velkého měřítka
Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS
26.11.2015Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření
Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnost
Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení
25.11.2015Technickohospodářské mapování
Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
Obnova katastrálního operátu
24.11.2015Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
18.06.2015Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření
Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnost
Polohové a výškové zaměření stavby nebo technologického zařízení
17.06.2015Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS
Technickohospodářské mapování
16.06.2015Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
02.04.2015Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření Geometrická přesnost ve výstavbě
Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti Měření posunů stavebních objektů
01.04.2015Technickohospodářské mapování
Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS
31.03.2015Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
22.01.2015Měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření Geometrická přesnost ve výstavbě
Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti Měření posunů stavebních objektů
Postupy při kalibraci přístrojů a pomůcek, příslušné doklady
21.01.2015Technickohospodářské mapování
Základní mapa ČR velkého měřítka
Přesnost podrobného měření a zobrazení polohopisu katastrální mapy
Měřické metody určování polohy a výšky s využitím GNSS
20.01.2015Právní úprava KN a zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Právní úprava orgánů státní správy zeměměřictví a KN
Ustanovení občanského a správního práva týkající se nemovitostí
Vytyčování hranic pozemků Geometrické plány


Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání zaměřeného na zeměměřické inženýry
08.12.2016Věcná břemena
18.10.2016Věcná práva a katastr nemovitostí
06.10.2016Pozemkové knihy
22.06.2016Geometrické plány
05.05.2016Dálkový přístup do KN, Nový vzhled aplikace DP
03.12.2015Věcná břemena po rekodifikaci OZ
20.10.2015Problematika věcných práv v NOZ a vztah ke KZ
15.10.2015Dálkový přístup do KN, Nový vzhled aplikace DP
08.10.2015Pozemkové knihy


Zpravování vzdělávacích modulů pro zaměstnance stavebních firem a pracovníky v oblasti realit bez zeměměřického vzdělání
20.10.2016Převody nemovitostí
Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí
Vytyčování hranic pozemků
19.10.2016Katastr nemovitostí jako veřejná listina
Geometrický plán
Pozemkové knihy
21.04.2016Metrologický řád, bodová pole
Geometrický plán, vytyčování staveb a hranic pozemků
Stanovování ploch bytových a nebytových prostor
Zápisy v KN, věcná břemena, povinnosti vlastníků
03.12.2015Stanovování ploch bytových a nebytových prostor - 2 hodiny
Bodové pole - 2 hodiny
Vytyčování staveb a hranic pozemků - 2 hodiny
02.12.2015Zápisy v KN, věcná břemena - 2 hodiny
Metrologický řád - 2 hodiny
Geometrický plán - 2 hodiny
19.11.2015Převody nemovitostí - 2 hodiny
Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí - 2 hodiny
Vytyčování hranic pozemků - 2 hodiny
18.11.2015Katastr nemovitostí jako veřejná listina - 3 hodiny
Geometrický plán - 2 hodiny
Pozemkové knihy - 1 hodina


Zpracování vzdělávacích modulů pro úředníky státní správy a místní samosprávy
08.11.2016Základní registry a RÚIAN
Územní identifikace a adresy
Přihlašování do ISÚI přes JIP
Seznámení s častými problémy účastníků při editaci v Informačním systému územní identifikace
Řešení praktických příkladů ve školícím prostředí ISÚI
Aplikace na kontrolu dat RÚIAN
25.10.2016Základní registry a RÚIAN
Územní identifikace a adresy
Přihlašování do ISÚI přes JIP
Seznámení s častými problémy účastníků při editaci v Informačním systému územní identifikace
Řešení praktických příkladů ve školícím prostředí ISÚI
Aplikace na kontrolu dat RÚIAN
09.06.2016Základní registry a RÚIAN
Územní identifikace a adresy
Přihlašování do ISÚI přes JIP
Seznámení s častými problémy účastníků při editaci v Informačním systému územní identifikace
Řešení praktických příkladů ve školícím prostředí ISÚI
Aplikace na kontrolu dat RÚIAN
26.05.2016Řešení praktických příkladů ve školícím prostředí ISÚI
Řešení reklamací prvků RÚIAN
Řešení kontrolních sestav dat RÚIAN
Sloučení stavebních objektů na jedné stavební parcele
Editace volebních okrsků
Aplikace na kontrolu dat RÚIAN
12.11.2015Státní mapové dílo - 1 hodina
Obnova katastrálního operátu - 1 hodina
Národní geoinformační infrastruktura - 1 hodina
Pozemkové knihy - 1 hodina
Vypisování výběrových řízení v geo-oborech - 2 hodiny
11.11.2015Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor - 2 hodiny
Geodetická část projektové dokumentace stavby - 2 hodiny
Bodová pole - 2 hodiny