Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřičství
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Plán školení


Kurzy pro geodety/zeměměřiče
03.10.2014Seznámení s moderní přístrojovou technikou (4 hod.)
Praktické použití kartografického software pro tvorbu map (4 hod.)
10.10.2014Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem - 1.část (3 hod.)
Praktické použití kartografického software pro tvorbu map (2 hod.)
Teorie a použití digitální fotogrammetrie - 1.část (3 hod.)
17.10.2014Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (Groma, Geus, Kokeš) - 1.část (4 hod.)
Základy práce v CAD systému a kresba digitální katastrální mapy - 1.část (4 hod.)
24.10.2014Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (Groma, Geus, Kokeš) - 2.část (4 hod.)
Základy práce v CAD systému a kresba digitální katastrální mapy - 2.část (4 hod.)
31.10.2014Praktické využití geodetického software pro výpočty a kresbu (Groma, Geus, Kokeš) - 3.část (4 hod.)
Evidence a inventarizace v programu MISYS (4 hod.)
07.11.2014Přenos dat s využitím registračního zařízení včetně zpracování naměřených dat a následné propojení s grafickým programem - 2.část (3 hod.)
ArcGIS, seznámení s databázemi a jejich propojení s programem pro tvorbu tematických a účelových map - 1.část (3 hod.)
Teorie a použití digitální fotogrammetrie - 2.část (3 hod.)


Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
03.06.2014Právní úpravy v KN, Zeměměřické orgány
04.06.2014Státní mapová díla, Geodetické základy, Geodetické práce pro KN
05.06.2014Metrologie a inženýrská geodézie, Budování a revize podrobného bodové pole
16.09.2014Metrologie a inženýrská geodézie, Budování a revize podrobného bodové pole
17.09.2014Státní mapová díla, Geodetické základy, Geodetické práce pro KN
18.09.2014Právní úpravy v KN, Zeměměřické orgány


Rozšíření nabídky dalšího vzdělávání zaměřeného na zeměměřické inženýry
07.10.2014Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí
14.10.2014Dálkový přístup do katastru nemovitostí
20.11.2014Pozemkové knihy a církevní restituce
18.11.2014Nový katastrální zákon a listiny o nemovitostech
04.12.2014Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon


Zpravování vzdělávacích modulů pro pracovníky v oblasti realit bez zeměměřického vzdělání
12.11.2014Katastr nemovitostí jako veřejná listina - 3 hodiny
Pozemkové knihy - 1 hodina
Geometrický plán - 2 hodiny
13.11.2014Převody nemovitostí - 2 hodiny
Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí - 3 hodiny
Vytyčování hranic pozemků - 2 hodiny


Zpravování vzdělávacích modulů pro zaměstnance stavebních firem bez zeměměřického vzdělání
09.10.2014Metrologický řád -3 hodiny
Bodové pole - 2 hodiny
Geometrický plán - 3 hodiny
10.10.2014Vytyčování staveb a hranic pozemků - 4 hodin
Stanovování ploch bytových a nebytových prostor - 3 hodiny
16.10.2014Zápisy v KN, věcná břemena - 4 hodiny
Povinnosti vlastníků - 3 hodiny


Zpracování vzdělávacích modulů pro úředníky státní správy a místní samosprávy
24.11.2014Katastr nemovitostí jako právní a ekonomický obor - 2 hodiny
Obnova katastrálního operátu - 1 hodina
Geodetická část projektové dokumentace stavby - 2 hodiny
Bodová pole - 2 hodiny
25.11.2014Státní mapové dílo - 1 hodiny
Národní geoinformační infrastruktura - 1 hodina
Zastavěné území obce - 1 hodiny
Vypisování Výběrových řízení v geo-oborech 2 hodiny
Pozemkové knihy - 1 hodiny