Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřičství
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Monitorovací indikátory

Pilotního ověřování se k 30.11.2014 zúčastnilo celkem 108 oprávněných osob, z toho 39 mužů a 69 žen (mimo oprávněné osoby se zúčastnilo 12 mužů a 13 žen - nesplňovali podmínku místa výkonu práce, trvalého bydliště nebo stanoveného věku účastníků). Hodnoty jednotlivých monitorovacích indikátorů jsou celkově i po jednotlivých klíčových aktivitách uvedeny v následující tabulce.


01 - zeměměřiči02 - ÚOZI03 - semináře04 - reality + stavby05 - úředníciCelkem *)
06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů110215
06.43.13 Počet nově vytvořených produktů s kom ICT100001
07.41.01 Počet podpořených osob – muži1231512439
07.41.02 Počet podpořených osob – ženy654314669
07.46.01 Počet úspěšně podpořených osob – muži000000
07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob – ženy000000
10.47. Počet podpořených osob – zaměstnaní15856191096
11.87. Počet podpořených osob - mladí lidé 15-24 let000000
11.97. Počet podp. osob - starší pracovníci 55-64 let20177226
12.57. Počet podpořených osob – menšiny000000
12.67. Počet podpořených osob – migranti000000
12.77. Počet podpořených osob - zdravotně znevýhodnění000000
12.87. Počet podp. osob - ostatní znevýhodněné skupiny000000
14.17. Počet podpořených osob - základní ISCED 1 a 2000000
14.27. Počet podpořených osob - střední ISCED 3003306
14.37. Počet podp. osob - nástavbové studium ISCED 41301210334
14.47. Počet podp. osob - vysokoškolské ISCED 5 a 6584313768
*)Výpočet podpořených osob je v souladu s metodikou projektu – několikrát nezávisle podpořená osoba se započítává pouze jednou.

V rámci pilotního ověřování bylo v hodnoceném období předneseno 42 odborných témat (více než 55 odborných přednášek) celkem v pěti modulech. Přednášky byly účastníky hodnoceny velmi dobře. Při přednáškách prokázali lektoři vysoké odborné a prezentační znalosti a lze konstatovat, že lektoři v plném rozsahu splnili všechny tematické odborné okruhy a prokázali teoretické, odborné i prezentační schopnosti, a že zpracované učební moduly splnily cíle projektu.