Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřičství
a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Úvod

Hlavním cílem projektu je připravit, zpracovat a pilotním projektem ověřit soubor vzdělávacích modulů pro široké spektrum zaměstnanců, úředníků, živnostníků a podnikatelů, kteří značnou měrou přicházejí do styku s problematikou zeměměřictví a katastru nemovitostí. Zpracováním projektu vnikne ucelený systém pro vzdělávání a doškolování cílové skupiny, který doposud nebyl na úrovni Středočeského kraje ani na celostátní úrovni v této šíři a komplexnosti zpracován. Tento systém vzdělávání přispěje k rozvoji vzdělanosti za účelem posílení konkurenceschopnosti cílové skupiny.

školení
budova VÚGTK
budova VÚGTK

Projekt řeší problematiku vytvoření dalšího odborného vzdělávání a jeho provázanost a počátečním vzděláváním. Projekt se snaží vytvořit komplexní systém vzdělávání zaměření a široké spektrum pracovníků od pracovníků bez odborného zeměměřického vzdělání přes absolventy středních zeměměřických škol, úředníka státní správy a samosprávy a zeměměřické inženýry až po přípravu na získání Úředního oprávnění zeměměřického inženýra, které je vydáváno resortem ČÚZK pro ověřování zeměměřických činností.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Celková poskytnutá podpora na řešení projektu je 3.412.663,82 Kč. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu činí 15% ( 511.899,58 Kč) a podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu činí 85 % (2.900.764,24 Kč)